พิมพ์

ความเป็นมาและวิสัยทัศน์

Windsor

อุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งจาก Vinyl ภายใต้แบรนด์วินด์เซอร์ (Windsor) ผลิตภัณฑ์จากบริษัทนวพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 , ISO 9002 , OHSAS 18001 และได้รับรางวัล The Prime Minister's Industry Award
จากจุดเริ่มต้น นวพลาสติกมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาศักยภาพจนก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตสินค้าและบริการในธุรกิจพลาสติกอย่างครบวงจร โดยมีจุดมุ่งหมายเดียว คือ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมของสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดนิ่งและเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจไวนิลในอาเซียน จากแนวทางดังกล่าว ก่อให้ธุรกิจเกิดการเติบโตแข็งแรงอย่างต่อเนื่องจากในประเทศสู่การขยายการลงทุนกับคู่ค้าทั่วภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานอย่างทั่วถึง

บริษัท วี บี ควอลิตี้ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และเริ่มดำเนินงานต้นปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไวนิลยี่ห้อ WINDSOR ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนวัสดุธรรมชาติสำหรับตกแต่งอาคารบ้านเรือนที่มีความคงทนและสวยงาม

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างมืออาชีพ ด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อลูกค้า ยึดมั่นในคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส หล่อหลอมศักยภาพของบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อมอบความสุขและความพึ่งพอใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนคู่ค้าทุกท่าน


เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ WINDSOR