ประตูหน้าต่างไวนิล พิมพ์

WINDOW & DOOR SYSTEM HEADER


WINDOW & DOOR SYSTEM - ระบบประตูหน้าต่างไวนิล

  INNOVATION  DESIGN
MULTI-POINT LOCK SYSTEM

 .............................................................................................................................................................................

 INNOVATIVE TITLE

กันการรั่วซึม

 

กันการรั่วซึืมจากน้ำฝนได้มั่นใจสูงสุด

  - ด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมรอยต่อของมุมวงกบและกรอบด้วยความร้อน
(Fusion Welding Technology) จนสนิทและเป็นเนื้อเดียวกัน 
กันการรั่วซึม

 

  - เสริมระบบซีลยางพิเศษ ระหว่างวงกบและกรอบบาน
  - กระจกมาตรฐานเขียวตัดแสงหนา 5 mm. และสามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ทั้งกระจก 2 ชั้น, กระจกสี หรือกระจกสเตนกลาส

multi chamber 

Multi Chamber กันเสียงรบกวนจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 - ด้วยการออกแบบโครงสร้างภายใน วงกบและกรอบบานให้มีฉนวนกันเสียงหลายชั้น