รายการผลิตภัณฑ์ไวนิลประตูหน้าต่างไวนิล - DESIGN PDF พิมพ์ อีเมล

WINDOW & DOOR SYSTEM HEADER


WINDOW & DOOR SYSTEM - ระบบประตูหน้าต่างไวนิล

  INNOVATION  DESIGN
MULTI-POINT LOCK SYSTEM

 .............................................................................................................................................................................

 DESIGN TITLE

ผลิตโค้งมนได้
สามารถผลิตทรงโค้งได้ เช่น หน้าต่างบานเปิดวงกลม บานช่องแสงวงกลม ตลอดจนบานช่องแสงโค้ง เพื่อตอบสนองรูปแบบบ้าน ตามความต้องการ

มีบัวประดับ
ออกแบบให้มีบัวประดับ (Bevelled Edge) บริเวณวงกบและกรอบบาน เพิ่มความหรูหราสวยงามดีไซน์ร่อง (Groove) รอบขอบวงกบ เพื่อรองรับการติดตั้งคิ้วประดับ
ออกแบบให้หนา
ออกแบบวงกบให้มีความหนาถึง 9.80 ซม. (หนากว่าหน้าต่าง-ประตูไวนิลทั่วไป) เพื่อให้พอดีกับขนาดของผนังบ้านในเมืองไทย และสามารถติดตั้งมุ้งลวดและเหล็กดัด ได้สะดวกสวยกลมกลืน
กรอบบานเสมอวงกบ
ออกแบบกรอบบานให้เรียบเสมอเป็นระนาบเดียวกันกับวงกบ และมีความสูงถึง 7 ซม. (สูงกว่าหน้าต่าง-ประตูไวนิลทั่วไป) จึงดูสวยงามลงตัวกว่า